YAZIM KURALLARI ve GENEL BİLGİLER

1. Konfrans dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

2. Bildiri özetleri, anahtar kelimelerle birlikte 200-250 kelimeden oluşmalıdır.

3. Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı, konferansın belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.

4. Konferansa bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan Sempozyum Takip Sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.

5. Konferansta her bir bildirinin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için yaklaşık 5 dakika ayrılacaktır.

6. Bildiri özetleri, hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcıların sistemde belirtilen e-posta adreslerine kabul mektubu gönderilecektir.

7. Bildirilerin ortak yazarlarından kongreye katılmayacak olanların da katılım ücretini ödemesi gerekmektedir.

8. Katılımcıların Sempozyum Takip Sisteminde belirtilen e-posta adreslerine katılım belgesi ve makbuz/fatura gönderilecektir. Öncelikle posta/kargo yoluyla bulaşı ihtimali bulunduğunu hatırlatırız. Ayrıca COVID-19 pandemisi nedeniyle kargo firmaları kimi zaman kargo kabul etmemekte, kimi zaman da kargonun kaybolması, gecikmesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Dileyen katılımcılarımız bunları göz önünde bulundurarak katılım belgelerinin ve makbuz/faturalarının gönderilmesini talep edebilir. Kargo vb. ücretler katılımcıya ait olacaktır.

9. Bildiri Özet Kitabı konferans web sitesinde yayınlanacaktır. 

10. Hakemlik sürecinden sonra kabul edilen tam metinler Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi'nde basılacaktır.

11. Doçentlik Kriterleri çerçevesinde Uluslararası Bilimsel Toplantının tanımı "Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı."dır. Yeni Akademik Teşvik kriterlerine göre "Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır". Konferansımızın incelediği kavramlar ulus-ötesi nitelikleri gereği uluslararası katılımcıyı da hedeflemekte ve söz konusu kriterleri merkeze almaktan ziyade bilimsel amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.