KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Ali Ergur 

Galatasaray Üniversitesi

                 Sosyoloji Bölümü

"Gerilimden Bileşime Doğru Modern ve Postmodern: Tanımlar, Kavramlar, Toplumsal Bağlam"

 

 

Prof. Dr. Matthew Hart 

Columbia Üniversitesi

                   MSA Başkanı

Modernist Çalışmalar Derneği

(Modernist Studies Association)

                                

 

Prof. Dr. Laura Winkiel

Colorado Üniversitesi

Eski MSA Başkanı

           Modernist Çalışmalar Derneği

   (Modernist Studies Association)