DUYURU: Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı 1 Ağustos 2022 olarak güncellenmiştir. 

DUYURU: Özet son gönderim tarihi 15 Haziran 2022 tarihine dek uzatılmıştır. 

Uluslararası Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2022

(Çevrimiçi)

18-19 Ekim 2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

&

Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı

 

Bildiri Çağrısı

19. yüzyılda hızla artan sanayileşme, kapitalizm, bilimsel gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve Birinci Dünya Savaşı ile etkisini mimaride, güzel sanatlarda, felsefede, edebiyatta, siyasette, toplumda ve bireyde gösteren modernizm, ortaya çıktığı yüzyılın düzeninden, geleneklerinden, ilkelerinden, düşünce ve değer sistemlerinden uzaklaşarak insanlığa yenilikçi, özgürlükçü ve demokratik yaşam ve ifade biçimleri vadetmiştir. Modernizm gerçeklere akılcılık ve bilim ile ulaşılabileceğini ve insanın da mutlak gerçeği arayan tutarlı, bilinçli ve bütünsel bir birey olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte, modernizmin getirdiği metalaşma ile insan, doğayı ve insan olmayanı mutlak gerçeğe ulaşma ve sermaye sağlama aracı olarak görmüş, sonu gelmeyen arzularını gerçekleştirmek için dilediği gibi kötüye kullanmış ve kendini hayvan, bitki ve doğadaki unsurlardan ayrı konumlandırmıştır. Modernizm çerçevesinde gerçeklik, insan, kimlik/benlik/özne ve doğa kavramları tartışılmaya devam ederken İkinci Dünya Savaşı ile kimi düşünürlere göre modernizmin devamı, kimi düşünürlere göre ise modernizmden sonrası ve ona karşı olan postmodernizm ortaya çıkmıştır. İster modernizmin devamı olsun ister modernizme karşı olsun, postmodernizm modernizmin getirdiklerini yapıbozuma uğratarak modernist bakış açısını sorunsallaştırmıştır. Gerçeklik yerini kurmacaya, var olduğunu düşünen mutlak gerçekçi insanın yerini varoluşunu sorgulayan tutarsız, değişken, karşıt ve karmaşık bir kimliğe sahip parçalı benlik almıştır. Postmodernizmde var oluşunu ve artık bütünsel olmayan benliğini sorgulayan insan öznesi, doğanın insan arzularına bir araç olamayacağını, parçalı benliğinin doğa ile yeniden bütünleşmesi gerektiğini, doğanın yalnızca pasif bir yaşam alanı olmadığını, doğadaki canlıların ve varlıkların da eyleyici özneler olduklarını fark ederek kendini doğa içinde ve doğa ile yeniden konumlandırmaya başlamıştır.

Modernizm ve postmodernizm hakkında tartışmalar günümüzde hala devam ederken 21. yüzyılda insanlık yeni bir kavram ile tanışmıştır: Metaverse. Türkçeye ‘evren ötesi’ veya ‘öte-evren’ olarak çevrilen metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile insanlığın kendi dünyasını gerçek zamanlı olarak üç boyutlu sanal dünyada yeniden inşa etmesini ifade eder. İlk olarak Amerikan yazar Neal Stephenson’un Snow Crash (1992) romanında karşımıza çıkan metaverse terimi, kimileri için gerçek yaşamın sanal hayata yansıtılması, insanlar arası iletişimi sınırlara bağlı olmaksızın güçlendirmesi, etten, kemikten ve ruhtan oluşan insan bedeninin ‘avatar’ adı verilen gelişmiş hologramlara dönüşerek sonsuz bir sanal dünyada var olması ve dijital bir ikinci yaşam olanağı sunması anlamlarına gelirken kimileri için ise yeni bir sermaye düzeni sömürüsü, insanın gerçek yaşamdan ve onun getirdiği sorunlardan kaçması, gerçek yaşamdaki insanlar arası ilişkileri ortadan kaldırması, avatarları ile gerçek bedenlerine yabancılaşan insanın benliğinden, kendi türünden ve insan olmayandan daha da uzaklaşması anlamlarına gelir. Peki gerçek dünyada modernizm ile başlayan ve postmodernizm ile daha yoğunlaşan gerçeklik, insanlık, benlik, kimlik, insanın doğadaki yeri ve doğadaki unsurlara karşı tutumu ile ilgili tartışmalar avatarlarımız ile öte-evrende son bulabilir mi? Dijital bir ikinci yaşam imkânı sunan öte-evren gıda krizi, iklim krizi, çevre krizi, mülteci sorunu gibi küresel sorunlara sonsuz ve sınırsız dünyasında hologramlar ile çözüm üretebilir mi?

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı’nın birlikte düzenleyeceği “Uluslararası Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2022”, çalışma ağının üçüncü konferansıdır. Modern, modernite, modernleşme, modernizm, modernist, postmodern, postmodernite, postmodernleşme, postmodernizm, postmodernist, metamodernizm, dijimodernizm, ve post-postmodernizm kavramları ile ilişkili konular konferansımız kapsamındadır. Konferans edebiyat, felsefe, sosyoloji, güzel sanatlar başta olmak üzere diğer disiplinlerden gelecek çalışmalara da açıktır. COVID-19 salgını ile 21. yüzyıl sorunlarına dönük projeksiyonlara, yeni kavramsallaştırmalara ve küresel gündeme değinen çalışmaların konferansımızda yer alması da hedeflerimiz arasındadır.

Konferansın resmi dilleri İngilizce ve Türkçe olmakla birlikte diğer dünya dilleri de değerlendirmeye alınacaktır.

COVID-19 salgınının mevcut durumunun seyahat planı yapmaya elvermemesi ve önceliğimizin halk sağlığı olmasından dolayı konferansımız çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Konferansta bildiri sunmak için modernizm ve postmodernizm ile ilişkilendirilen çeşitli kavramlara ve düşüncelere odaklanan, anahtar kelimeler ve 50-100 kelimelik kısa bir özgeçmişinizin yer aldığı 200-300 kelimelik bildiri özetinizi 1 Haziran 2022 tarihine kadar moposconference2022@gmail.com adresine tek bir Microsoft Word belgesi halinde göndermeniz gerekmektedir. Her bir sunum 15 dakika olarak yapılacak, ardından da 5 dakikalık bir Soru-Cevap kısmı olacaktır. Konferans panel önerilerine açıktır.

Bildiri özetleri konferans Bilim Kurulu tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi sürecinden geçecektir. Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucunda kabul edilen özetler belirtilen tarihte ilan edilecektir. Sunum için kabul edilen özetler, bildiri özetleri kitabında elektronik olarak yayımlanacaktır. Ayrıca, konferans sonunda bildirilerin tam metinleri hakem değerlendirme sürecinden sonra konferans bildiriler kitabında yayımlanacaktır.

Konferansta bildiri sunacak yazarlar için katılım ücretli olup konferans hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen http://konferans.modernizm.org/ sayfasını ziyaret ediniz veya sorularınız için moposconference2022@gmail.com adresine elektronik posta gönderiniz.