YAZIM KURALLARI ve GENEL BİLGİLER

1. Konfrans dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

2. Bildiri özetleri, anahtar kelimelerle birlikte 200-250 kelimeden oluşmalıdır ve moposconference2022@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

3. Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı, konferansın belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.

4. Konferansta her bir bildirinin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için yaklaşık 5 dakika ayrılacaktır.

5. Bildiri özetleri, hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcıların sistemde belirtilen e-posta adreslerine kabul mektubu gönderilecektir.

6. Bildirilerin ortak yazarlarından kongreye katılmayacak olanların da katılım ücretini ödemesi gerekmektedir.

7. Bildiri Özet Kitabı konferans web sitesinde yayınlanacaktır. 

8. Hakemlik sürecinden sonra kabul edilen tam metinler "Tam Metin Bildiriler Kitabı"nda yayımlanacaktır. Dileyen katılımcılar, çalışmalarını 15 Kasım 2022 tarihine dek  Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi'ne de gönderebilecektir. Dergiye gönderilen makaleler editöryal ve hakem sürecinden sonra yayımlanabilecektir. 

9. Doçentlik Kriterleri çerçevesinde Uluslararası Bilimsel Toplantının tanımı "Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı."dır. Yeni Akademik Teşvik kriterlerine göre "Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır". Konferansımızın incelediği kavramlar ulus-ötesi nitelikleri gereği uluslararası katılımcıyı da hedeflemekte ve söz konusu kriterleri merkeze almaktan ziyade bilimsel amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.