KONUŞMACILAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Dr. Sid Dobrin. University of Florida. Keynote Talk: "Environmental Humanities in the Metaverse: Considerations of Crash"

Doç. Dr. Ahmet Dağ, Uludağ Üniversitesi. Konuşma Başlığı: "İnsanlığın Dört Asırlık Düşünce Seyri (1620 - 2022): Modernizm - Postmodernizm - Trans-Posthümanizm"