KONFERANS 2020

 

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Yayımlanma Tarihi: 15.07.2020

DOI NUMARASI: 

10.47333/modernizm.2021.33

 

KATILIM ÇAĞRISI  (23-24 Temmuz 2020) 

Kocaeli Üniversitesi & Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı tarafından Düzenlenen Uluslararası E-Konferans


Normal koşullarda Ekim ayında yüz yüze oturumlarla düzenlemeyi planladığımız Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı, COVID-19 Salgınının yarattığı belirsizlik, salgın riskinin yeniden görünme ihtimali ve öngörülemeyen seyahat riskleri göz önüne alınarak erken bir tarihe alınmış; Konferansın, Düzenleme Kurulu tarafından Zoom aracılığıyla Canlı Bağlantı Sunum Yönetimi ile gerçekleştirilmesi, bundan sonraki konferansların ise sadece yüz yüze oturumlar halinde geleneksel bir şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Günümüz insanının düşüncesini ve yaşayışını  anlamaya ve anlatmaya çalışırken sıklıkla  kullandığımız iki kavram olan “modernizm” ve  “postmodernizm”i tanımlamak, doğalarındaki anlam  çeşitliliği nedeniyle oldukça güçtür. Bu çeşitliliğin  özünde geniş zamansal ve mekânsal kapsayıcılık ile  birlikte disiplinlerin farklı yaklaşımları yatar. Öncelikle  kökenini her ne kadar Antik Yunan felsefesinin sorgulayıcı tavrına kadar götürmek mümkünse de, dogmalar yerine aklı ve bilimi ön plana çıkaran Rönesans ve Aydınlanma çağları modernizmin asıl kuluçka dönemi olmuştur. Bununla birlikte, 1850 sonrası ve yirminci yüzyılın başları kavramın sıklıkla kullanılmaya başlandığı üretken bir dönem olmuştur. Sanatsal denemelerin ve ifadede yeni estetik arayışların sonucu olarak “modern” olanı anlamak, tanımlamak ve anlatmaya çalışmak, düşünce ve sanat dünyasının asıl gayelerinden biri haline gelmiştir. Buna karşın İkinci Dünya Savaşı sonrası düşünce ve pratikteki farklılaşma, modernitenin günümüz insanının sorularına cevap vermediği gerekçesiyle “postmodern” bir reçetenin yazılması gerektiği iddiası ile sonuçlanmıştır. İnsanın kendisine ve doğaya bakışındaki algıyı değiştiren ve onu özünde bir tüketim nesnesi olarak belirleyen, küreselleşme gibi temel enstrümanlarla anılan postmodernizm, günümüz düşünce evrenini tanımlayan/tanımlamaya en yetkili son “akım”lardan biri olmuştur. Ancak hız çağı olarak da tabir edilen milenyum sonrası dönemde postmodernizmin bile tüketildiği iddialarını unutmamak gerekir. Buna paralel olarak yeni “-izm”li akımlar, “post-post-” kuramlar, “meta-” tanımlamalar, “diji-” süreçler ve birçok alternatif sunulmuştur. Hiç şüphesiz ki bugünün küresel altörü olan, yeni sorunları beraberinde getirdiği gibi denenmemiş çözümleri zorunlu kılan COVID-19 salgını, sözü edilen akım, kuram, tanımlama, süreç ve alternatifleri radikal bir şekilde sınayacaktır.

       

Kocaeli Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün, Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Ağı ile işbirliği içerisinde düzenleyeceği “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2020”,  uluslararası bilimsel bir etkinlik olup bu kavramları Türkiye’de kapsamlı bir şekilde disiplinler arası bir bakış açısıyla inceleyecek olması yönüyle bir ilktir. Edebiyat, Felsefe, Sosyoloji, Güzel Sanatlar başta olmak üzere kavramlarla ilgili söz söyleyebilecek diğer disiplinlerden gelecek çalışmalara açıktır. Modernizm, modernite, modern, modernizasyon, modernleşme, modernist; postmodernizm, postmodernite,postmodern, postmodernleşme, postmodernist muhtemel konu başlıkları arasındadır fakat bunlarla sınırlı değildir. COVID-19 salgını sonrası 21. yüzyıl sorunlarına dönük projeksiyonlara ve yeni kavramsallaştırmalara değinen çalışmaların Konferansımızda yer alması da hedeflerimiz arasındadır. Sözü edilen kavramlarla ilişkili olduğu sürece her türlü başlık kabul edilmektedir.

Bildiri özetleri konferans Bilim Kurulu tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda kabul edilir ve kabul edilen bildiriler belirtilen tarihte ilan edilir. Konferans sonrasında çift-kör hakem sürecinden geçen bildiri tam metinleri “Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi”nde özel sayı olarak basılacaktır. Ayrıca bu makalelere uluslararası bilimsel tanınırlığın ve görünürlüğün arttırılması amacıyla ücretsiz olarak DOİ numarası verilecektir.

 

PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

 

ŞİİR OKUMALARI

 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇELİKEL & Dr. Robyn Rowland

"Robyn Rowland'ın Türkiye üzerine son şiir kitabı 'Safran Güneşin Altından'dan seçmeler"

Bu oturum Türkçe ve İngilizce gerçekleştirilecektir. 

https://robynrowland.com/  

 

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Ali ERGUR

Galatasaray Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

"Gerilimden Bileşime Doğru Modern ve Postmodern: Tanımlar, Kavramlar, Toplumsal Bağlam"

 

Prof. Dr. Matthew Hart 

Columbia Üniversitesi

MSA (Modernist Studies Association) Başkanı

 

Prof. Dr. Laura Winkiel

Colorado Üniversitesi

Eski MSA (Modernist Studies Association) Başkanı

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Konferans Tarihi: 23-24 Temmuz 2020

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 31 Mayıs 2020

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 25 Haziran 2020  

Konferans Kayıt Son Tarihi: 03 Temmuz 2020

Programın Tahmini İlanı: 15 Temmuz 2020

Bildiri/Makale Tam Metin Gönderme: 30 Eylül 2020 

Bildiri/Makale tam metinleri Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi özel sayısında basılacaktır.  

 

DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan

Prof. Dr. Sadettin Hülagü (Rektör, Kocaeli Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Elşen Veli (Dekan, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Metin Toprak (Bölüm Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Bölüm Başkanı, Pamukkale Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Berna Köseoğlu (Bölüm Başkan Yardımcısı, Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kadiroğlu (Düzenleme Kurulu Başkanı, Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Demir (Munzur Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Samet Kalecik (Bitlis Eren Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Büyüktopçu (Kafkas Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ersöz (Karamanoğlu Mehmeybey Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Hande Dirim Kılıç (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Seda Örmengil (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)      

Dr. Serdar Altaç (Nevşehir Hacıbektaşi Veli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Elçin Parçaoğlu (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Elzem Aksu (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Emrah Işık (Batman Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Ömer Faruk Peksöz (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

 

BİLİM/HAKEM KURULU

ULUSLARARASI KURUL

Prof. Dr. Ana Maria Manzanas (Salamanca Üniversitesi, Amerikan Kültürü, İSPANYA)

Prof. Dr. Christoph Houswitschka (Bamberg Üniversitesi, İngiliz Edebiyatı, ALMANYA)

Prof. Dr. Christopher Paul Bush (Northwestern Üniversitesi, Fransızca Karşılaştırmalı Edebiyat, ABD)

Prof. Dr. David Ayers (Kent Üniversitesi, Modernizm ve Eleştiri Kuramları, İNGİLTERE ) 

Prof. Dr. Laura Winkiel (Modernist Studies Association Eski Başkanı, Colorado Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Matthew Hart (Modernist Studies Association Başkanı, Columbia Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Pamela L. Caughie (Modernist Networks Eş-Direktörü, Loyola Chicago Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Peter Kalliney (Kentucky Üniversitesi, İngilizce, ABD)

Prof. Dr. Sascha Bru (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies Başkanı, Leuven Üniversitesi, BELÇİKA)

Prof. Dr. Zbigniew Bialas (Katowice Silesia Üniversitesi, Postkolonyal Çalışmalar ve Seyahat Edebiyatı, POLONYA)

Dr. Kaitlin Staudt (Edebiyat ve Kültür Çalışmaları, Hong Kong Eğitim Üniversitesi, HONG KONG)

Dr. Peter A. Faziani (Indiana Üniversitesi, İngilizce Bölümü, ABD)

Dr. Zdzislaw Glebocki (Bialystok Üniversitesi, Modern Diller, POLONYA)

 

ULUSAL KURUL

Prof. Dr. Ali Güneş (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. A. Merthan Dündar (Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı)

Prof.Dr. Arzu Kunt (İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ayşe Lahur Kırtunç (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu (Başkent Üniversitesi, Sosyoloji )

Prof. Dr. Aytül Özüm (Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Belgin Elbir (Atılım Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Canan Seyfeli (Dicle Üniversitesi, Dinler Tarihi)

Prof. Dr. Dursun Zengin (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Himmet Hülür (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Felsefe Bölümü)

Prof. Dr. İbrahim Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyoloji )

Prof. Dr. İlhami Sığırcı (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. İmran Karabağ (Kocaeli Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel (Pamukkale Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları )

Prof. Dr. Mehmet Osman Toklu (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Metin Toprak (Kocaeli Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Muammer Tuna (Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyoloji )

Prof. Dr. Münevver Esin Gören (İstanbul Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. M. Ertan Gökmen (Ankara Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Nazan Tutaş (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Nedret Kılıçeri (İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Nuran Erol Işık (İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji )

Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen (Ankara Üniversitesi, Dilbilim )

Prof. Dr. Sinan ÖZBEK (Kocaeli Üniversitesi, Felsefe )

Prof. Dr. Songül Sallan Gül (Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji)

Prof. Dr. Ufuk Ege Uygur (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Ünal Kaya (Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Yunus Balcı (Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Yusuf Eradam (TED Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Prof. Dr. Zafer Cirhinlioğlu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyoloji )

Prof. Dr. Zakir Avşar (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Radyo, Televi·zyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Barbara Dell’Abate-Çelebi (İstanbul Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)

Doç. Dr. Berna Köseoğlu (Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Doç. Dr. Dilek Fidan (Kocaeli Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ) 

Doç. Dr. Elif Öztabak Avcı (ODTÜ,  Yabancı Diller Eğitimi )

Doç Dr. Evren Karayel Gökkaya (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Resim Bölümü)

Doç. Dr. Faruk Gökçe (Dicle Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı )

Doç. Dr. Hikmet Şahin (Selçuk Üniversitesi, Grafik )

Doç. Dr. Mustafa Güleç, (Ankara Üniversitesi, Hollanda Dili ve Edebiyatı)

Doç. Dr. Özcan Yılmaz SÜTÇÜ (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Felsefe )

Doç. Dr. Zeynep Zeren Atayurt (Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Can (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv., Arapça Mütercim Tercümanlık )

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYSAL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Coğrafya )

Dr. Öğr. Üyesi A. Teyfur Erdoğdu (İnsan ve Toplum Bilimleri , Yıldız Teknik Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Demir (Munzur Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Banu Alan Sümer (Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ayyıldız, (Ankara Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)

Dr. Öğr. Üyesi A. Cüneyt Gültekin (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Manav (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Felsefe )

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Bağcı (Kocaeli Üniversitesi, Müzik )

Dr. Öğr. Üyesi Haktan Ural (Ankara Üniversitesi, Sosyoloji )

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Karasubaşı, (Ankara Üniversitesi, İtalyan Dili ve Edebiyatı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Büyüktopçu (Kafkas Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Arslan (Kafkas Üniversitesi, Sanat Tarihi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Çelik (Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kadiroğlu (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nisa H. Güzel Köşker (Ankara Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı )

Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ersöz (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan (Başkent Üniversitesi, Sosyoloji )

Dr. Öğr. Üyesi Oya Esra Bektaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Felsefe )

Dr. Öğr. Üyesi Samet KALECİK (Bitlis Eren Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Dr. Öğr. Üyesi Seda Coşar Çelik (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Serhan Dindar (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. Fransızca Mütercim Tercümanlık )

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı (Kapadokya Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı )

Dr. Öğr. Üyesi Trevor John Hope (Yaşar Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık )

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bircan (Dicle Üniversitesi, Felsefe )

Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, Başkent Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm Albiz (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. Almanca Mütercim Tercümanlık )

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf  Köşeli (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları )

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ceylan (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.  Arapça Mütercim Tercümanlık)

Dr. Öğr. Üyesi Zekiye Aslıhan Öztürk (Namık Kemal Üniversitesi, Resim Bölümü)

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz (İnsan ve Toplum Bilimleri , Yıldız Teknik Üniversitesi)

Dr. Hande Dirim Kılıç (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Seda Örmengül (Kocaeli Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Serdar Altaç (Nevşehir Hacıbektaşi Veli Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Ümit Gedik (Karamanoğlu Mehmetbey Ünv., Farsça Mütercim Tercümanlık)

 

YAZIM KURALLARI ve GENEL BİLGİLER

1. Konfrans dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

2. Bildiri özetleri, anahtar kelimelerle birlikte 200-250 kelimeden oluşmalıdır.

3. Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalı, konferansın belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir.

4. Konferansa bildiri özeti göndermek için sitemizde yer alan Sempozyum Takip Sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.

5. Konferansta her bir bildirinin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için yaklaşık 5 dakika ayrılacaktır.

6. Bildiri özetleri, hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geribildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcıların sistemde belirtilen e-posta adreslerine kabul mektubu gönderilecektir.

7. Bildirilerin ortak yazarlarından kongreye katılmayacak olanların da katılım ücretini ödemesi gerekmektedir.

8. Katılımcıların Sempozyum Takip Sisteminde belirtilen e-posta adreslerine katılım belgesi ve makbuz/fatura gönderilecektir. Öncelikle posta/kargo yoluyla bulaşı ihtimali bulunduğunu hatırlatırız. Ayrıca COVID-19 pandemisi nedeniyle kargo firmaları kimi zaman kargo kabul etmemekte, kimi zaman da kargonun kaybolması, gecikmesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Dileyen katılımcılarımız bunları göz önünde bulundurarak katılım belgelerinin ve makbuz/faturalarının gönderilmesini talep edebilir. Kargo vb. ücretler katılımcıya ait olacaktır.

9. Bildiri Özet Kitabı konferans web sitesinde yayınlanacaktır. 

10. Hakemlik sürecinden sonra kabul edilen tam metinler Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Dergisi'nde basılacaktır.

11. Doçentlik Kriterleri çerçevesinde Uluslararası Bilimsel Toplantının tanımı "Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı."dır. Yeni Akademik Teşvik kriterlerine göre "Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır". Konferansımızın incelediği kavramlar ulus-ötesi nitelikleri gereği uluslararası katılımcıyı da hedeflemekte ve söz konusu kriterleri merkeze almaktan ziyade bilimsel amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. http://konferans.modernizm.org/sts.aspx